ProPADEL PALVELUT:

ProPADEL SÖRNÄINEN
• kenttä- ja välinevuokraus

KENTTÄ- JA VARUSTEMYYNTI
• mailat, pallot, kengät ja tekstiilit
• MejorSetin huippukentät www.merjorset.es

AMMATTITAITOINEN OHJAUS, LAJI- JA TUOMARIVALMENNUS (Kansainvälisen Padel liiton koulutustaso)
• yksittäiset tunnit, ryhmätunnit, erityisryhmät sisältäen opetuksen, välineet, kenttävaihtoehdot, säännöt ja tuomaroinnin
• padelin sääntövalmennus, kenttien määrittely eri tasoisiin turnauksiin sekä tuomarointivälineistön käyttö
• ohjaajakoulutukset

KONSULTOINTI (mm. kenttien lupa-anomukset ja rakentaminen)

YRITYSTAPAHTUMAT JA TYKY-TOIMINTA

TURNAUKSET

LAJIESITTELYT JA LIIKUNNAN LISÄÄMINEN, erityiskohderyhminä mm.
• lapset ja nuoret
• koulut
• erityisryhmät (mm. liikuntarajoitteiset)